ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Měla jsem pocit, že absurditu přípravy na loňské příjímací zkoušky na osmileté gymnázium už málo co dokáže překonat. Mýlila jsem se. Příští rok nastupuje do školy naše nejmladší. Zápis do první třídy nespádové státní základní školy byla rodičovská výzva, na kterou jen tak nezapomenu.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY V PRAZE

Opět jsme potenciální školy poctivě s manželem na střídačku navštívili. Dobrá zpráva: ve srovnání se situací před šesti lety, kdy nastupoval do první třídy náš nejstarší se školy v naší dojezdové vzdálenosti velmi výrazně posunuly zejména v otevřenosti vůči rodičům. V naší TOP 5 jsme letos měli školy, které se na našem seznamu tehdy nevyskytovaly ani v první desítce.

Ne, nejsou všechny školy stejné. I v rámci pražských obvodů jsou výrazné rozdíly nejen v přístupu k dětem, ale i k rodičům.

Trvalé bydliště jsem dceři nepřehlásila! Zvažujete-li, tady najdete inspiraci → trvalé bydliště můžete mít i v kostele. 

My jsme k zápisu jsme šli několikrát a doufali jsem ve štěstí při losování. Zároveň jsem se začala pomalu připravovat na domácí vzdělávání v podobě komunitní školy.

Na spádovou školu jsme vůbec nešli, neboť tahle varianta pro nás vůbec nepřichází v úvahu. Nemůžu své dítě dát do školy, jejíž pedagogický sbor zamrzl v minulém století. To, že jsem tento systém přežila já, neznamená, že je správný.

ZÁPIS DO NESPÁDOVÉ ŠKOLY V PRAZE

Situace se však nebyla vůbec jednoduchá – bez spádového trvalého bydliště, bez sourozence na škole, bez návštěvy mateřské školy ve stejném obvodu, je zápis dítěte do nespádové základní školy v Praze v podstatě sázkou do loterie.

A teď k absurditě – i přesto, že nám všem bylo předem jasné, že dceřin zápis do školy závisí na šťastném losu, absolvovali jsme na každé “naší” škole zápis.

Průběh zápisu byl natolik odlišný, že jsem se rozhodla dokud mám vše v živé paměti, sepsat malé shrnutí úkolů na blog. 

PRŮBĚH ZÁPISU – ÚKOLY PRO DĚTI

Samotná organizace se lišila poměrně zásadně: jsou školy, kde jste celou dobu zápisu ve stejné místnosti s dítětem a na jiné škole Vás naopak oddělí. To oddělení bylo v jednom případu poměrně rychlé, mé dceři nevadilo. Umím si však představit, že pro některé děti to bez přípravy nemuselo být vůbec příjemné.

 • Velkým hitem bylo letos u zápisu zavazování tkaniček! Máte-li na zápis často jen 10-15 minut, je otázkou jakým způsobem chcete posuzovat zavázání tkaniček. Zvlášť pokud Váš předškolák nenosí šněrovací boty a doma tohle překvapivě netrénuje na čas.
 • Opravdu velkou roli hrála kontrola výslovnosti.
  – opakování slov i dlouhých vět, které obsahovaly i dlouhá slova
  – určení prvního a posledního písmene ve slově
  – určení zda konkrétní písmeno je v daném slově
 • Vytleskávání slabik
 • Vyprávění pohádky podle obrázků
 • Porozumění textu – paní učitelka přečetla úryvek z krátké pohádky, dítko mělo odpovědět na otázky. Nebyl to známý text, otázky vyžadovaly opravdu velké soustředění při poslechu. A čas na odpověd byl opět omezen!
 • Počítání – někde do 5, někde do 10. Určení počtu, porovnávání čísel.
 • Názvy geometrických tvarů.
 • Náhodné poznávání písmen.
 • Pomocí dřevěných písmen napiš své jméno. Umíš napsat i něco jiného?
 • Chybějící předmět – cca 6 až 8 věcí, chvíle na zapamatování. 1 věc odebrána a dítě má určit, který chybí. 
 • Písnička “Holka modrooká” měla vždy velký úspěch, nejspíš kvůli kontrole výslovnosti. Ačkoliv v běžné řeči nemá stoprocentně správnou výslovnost, tuhle píseň měla bez jediné chybičky. Myslím, že ji pomohlo tohle piáno, které dostala asi měsíc před zápisem.
 • Na jazykových základních školách bylo navíc opakování slov v cizím jazyce.
 • Obrázek: pokyny zněly různě – namaluj osobu, kluka nebo co nejraději maluješ.
 • Přeskoky přes lavičku, přechod přes lavičku, šplhání po lanové pyramidě.
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PRAZE

Loni jsme hledali druhý stupeň, letos pro změnu první stupeň základní školy. Navštívili jsme opravdu velký počet škol na Praze 1, 2, 3 a 10. Vidím sice výrazný posun v komunikaci směrem k rodičům a žákům, zároveň mám však letos pocit, že rozdíly mezi jednotlivými školami jsou čím dál výraznější. 

Dobrá škola je pro mě škola, která učí děti s informacemi pracovat, nikoliv učit se je zpaměti. Jsem přesvědčena, že je nutné, aby škola vedla děti ke spolupráci, nikoliv k soutěži na téma “kdo první a nejlépe”. Nepotřebuji rozšířenou výuku jazyků ani speciální metody pro matematiku, čtení či psaní. Neumím posoudit výhody a nevýhody jednotlivých metod a ani nechci.

Individuální přístup je pro mě důležitější, než jakým písmem se budou děti ve škole učit psát. Zásadní je pro mě i způsob komunikace s rodiči a otevřenost vůči rodičům. 

Spokojené dítě, které se těší do školy i ve třetí třídě pro mě není utopií, ale realitou. Zažila jsem to už dvakrát, tak snad i potřetí, tentokrát však na státní škole. 

Můj osobní dojem – kvalitní vzdělání je minimálně v Praze dostupné jen tehdy bydlíte-li na správné adrese nebo máte dostatek financí na školné či na změnu spádové adresy. Kamarádi či příbuzenstvo na správné adrese se taky počítá.

V opačném případě je to jen otázka štěstí. Můžete mu trochu pomoci, když absolvujete více než jeden zápis. Naše úspěšnost při zápisu na nespádovou školu bez nutnosti se odvolat byla dvojnásobná. Jedno přijetí v losování, druhé přijetí byl postup z pozice náhradníka. Ostatní školy zcela naplnily školu spádovými dětmi nebo byla dcera vylosována až padesátá a výš v pořadí. Odvolání jsme nikde nepodávali.

Tolerance specifické sociální skupiny a ochota uhradit vysoké školné (letos v Praze většina “alternativních” škol 80 000 až 150 000 Kč/rok) nezaručí přijetí, i tam se na řadě z nich letos losovalo. 

Pravidla nejsou jednotná. Zveřejňované informace o počtu spádových dětí, vylosovaných náhradnících, postupy při odvolání, zasílání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se odvíjí od jednotlivých škol. Na Praze 1 jsem našla pouze 1 školu, která přihlížela k doporučení Magistrátu hl. města Prahy vzít v úvahu jen ke kritérium spádovosti. 

Jako rodič jsem ráda, že celá tahle eskapáda je za námi. Na závěr už jen tip na zajímavý článek, který odpovídá na otázku “Proč jsme tohle všechno absolvovali?”. 

Jak nám škola (ne)pomáhá k budoucí životní spokojenosti

O D J I N U D

Zápis do školy v cirkusovém duchu

Zápis do auti školy

Leave a Comment